sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
MAI THỊ THÙY
GIÁM ĐỐC - 0965859928

Tấm nhựa

Tấm nhựa trang trí nội thất
Tấm nhựa trang trí nội thất
Tấm nhựa cứng
Tấm nhựa cứng
Tấm nhựa làm khay đựng thuốc
Tấm nhựa làm khay đựng thuốc
Tấm nhựa PVC trong tháp giải nhiệt
Tấm nhựa PVC trong tháp giải nhiệt
Tấm nhựa định hình
Tấm nhựa định hình
Tấm nhựa làm pallet đỡ gạch
Tấm nhựa làm pallet đỡ gạch
Tấm nhựa làm phim X- Quang
Tấm nhựa làm phim X- Quang
Tấm nhựa làm bàn gia công điện tử
Tấm nhựa làm bàn gia công điện tử